29 juni 2014 Jack van der Palen

Bewoner wil geen pakketten maar maatwerk

Verduurzaming
Bewoner wil geen pakketten maar maatwerk

Den Haag – Bij grootschalige verduurzaming van woonwijken moeten bouwers en ontwikkelaars beter rekening houden met de wensen van de bewoner. Dat concludeert Saskia Spapen, projectleider van de rijksregeling Blok voor blok. “Als de bewoner niet meedoet, gaat het meestal niet door.”
Blok voor blok startte in 2011 met het selecteren van consortia, samengesteld uit adviesbureaus, installateurs, bouwers, corporaties en kennisinstellingen, om minstens tweeduizend woningen per project te verduurzamen. “Centraal staat maatwerk en de vraagontwikkeling van onderop”, aldus Spapen. Maar daarvoor is ook een omslag in het denken bij aanbieders en bouwers nodig, want die proberen dit soort maatregelen nog te veel te verkopen met een beperkte keuze uit pakketten. “Een uniforme aanpak bleek een doodlopende weg. Daar ga je de wereld niet mee winnen.”
De praktijk wijst uit dat bewoners maatwerk willen op alle terreinen: in de keuze van een aannemer, het moment waarop het werk wordt uitgevoerd, de te nemen maatregelen en het niveau van ontzorging, zoals bijvoorbeeld het beoordelen van offertes.
bron: cobouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

verduurzaming is mensenwerk

Individueel, met jouw VVE straat of wijk